Nov
15
Mon
Chordsmen Rehearsal @ ONLINE
Nov 15 @ 7:00 pm
Nov
22
Mon
Chordsmen Rehearsal @ ONLINE
Nov 22 @ 7:00 pm
Nov
29
Mon
Chordsmen Rehearsal @ ONLINE
Nov 29 @ 7:00 pm
Dec
6
Mon
Chordsmen Rehearsal @ ONLINE
Dec 6 @ 7:00 pm
Dec
13
Mon
Chordsmen Rehearsal @ ONLINE
Dec 13 @ 7:00 pm
Dec
20
Mon
Chordsmen Rehearsal @ ONLINE
Dec 20 @ 7:00 pm
Dec
27
Mon
Chordsmen Rehearsal @ ONLINE
Dec 27 @ 7:00 pm
Jan
3
Mon
Chordsmen Rehearsal @ ONLINE
Jan 3 @ 7:00 pm
Jan
10
Mon
Chordsmen Rehearsal @ ONLINE
Jan 10 @ 7:00 pm
Jan
17
Mon
Chordsmen Rehearsal @ ONLINE
Jan 17 @ 7:00 pm